Andrea Vercammen


andreavercammenNaam
: Andrea Vercammen
Studie: Taal- en Letterkunde Engels en Nederlands
Expertise: Literatuur, film, expo
Houdt van: Boekenkasten met ladders, gedroogde bloemen, absurde humor, lang op de trein zitten, nieuwe oude kleren
Houdt niet van: Ziekenhuisseries, slechte interpunctie, zondag, kleurboeken voor volwassenen

Levenswijsheid: “We are all broken, that’s how the light gets in.” -Ernest Hemingway

Andrea Vercammen (1996) spendeerde de eerste jaren van haar leven al met haar neus in de (kartonnen, prenten-, luister- en sprookjes)boeken. Die hobby werd later gevolgd door een lichte obsessie voor juiste spelling en zinsconstructies, waardoor taal- en letterkunde een logische keuze was. Door die opleiding, de juiste vrienden en het bezit van een cultuurkaart breidde haar passie voor sprookjes en mooie woorden zich verder uit naar theater, beeldende kunst en film, en die deelt ze graag met iedereen die het horen (of beter: lezen) wil.

*** Lees hier Andrea’s artikels ***